نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 15450 عدد انواع کراس ارم و تسمه کنسول گالوانیزه

شماره : 1401-62

تاریخ ایجاد پست : 1401/5/26 12:43:28

مهلت دریافت سند : 1401/5/27

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/6/1

تاریخ پایان : 1401/5/26

چ