نشریه الکترونیکی پیک توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

خبر ویژه

شرکت توزیع برق همدان موفق به کسب رتبه دوم جشنواره ورزشی حراست‌های استان شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان جشنواره ورزشی حراست‌های استان همدان با حضور تیم‌های ورزشی دفاتر حراست ادارات، ارگان‌ها، دوایر دولتی و... برگزار شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان که با دو تیم ورزشی در رشته‌های تیراندازی و دارت و تنیس روی میز در این جشنواره شرکت کرده بود، حائز کسب مقام در این مسابقات شد.

آقای حمید رجبلو در رشته تنیس روی میز جشنواره ورزشی حراست‌های استان همدان موفق به کسب رتبه دوم در سطح استان شد.

انتهای پیام/