نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی نقاط استان همدان

شماره : 1401-18

تاریخ ایجاد پست : 1401/2/11 13:45:39

مهلت دریافت سند : 1401/2/14

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/2/19

تاریخ پایان : 1401/2/11

خرید