نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی نقاط مختلف استان

شماره : 1401-30

تاریخ ایجاد پست : 1401/3/10 08:38:57

مهلت دریافت سند : 1401/3/10

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/3/17

تاریخ پایان : 1401/3/9

خ